მიხეილ გაბაიძე

პოზიცია: მარკეტინგისა და საზ. ურთიერთობის სამსახურის უფროსი