სპექტაკლოგრაფია

 • 1937 წლის 2 აპრილი/კ.გოლდონი/ "სასტუმროს დიასახლისი" - რეჟ. დ. ჩხაიძე
 • 1937 წლის 1 მაისი /გ. მდივანი/  "ბრმა"- რეჟ. დ. ჩხაიძე
 • 1937 წლის 15 ნოემბერი/ს.მთვარაძე/"თევრათ" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1937 წლის28 დეკემბერი/გ. მთვარაძე/"სამშობლო" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის21 თებერვალი/ს.კლდიაშვილი/"გმირთა თაობა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის29 მაისი/ს. შანშიაშვილი/"არსენა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის23 ივნისი/ძმ.ტურები/"პირისპირ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1938 წლის 12 სექტემბერი /გ. თაქთაქიშვილი/ „ხალხის რჩეული“ – რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1938 წლის20 სექტემბერი/ს.შანშიაშვილი/"ფოლადაური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 17 იანვარი/პ.კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1939 წლის 28 აპრილი/გ. ნახუცრიშვილი/"ლადო კეცხოველი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1939 წლის23 იმაისი/შ.დადიანი/"გუშინდელნი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 24 ივნისი/ნ.გოგოლი/"რევიზორი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1939 წლის20 ნოემბერი/ვიოტეხოვი/"პავლე გრეკოვი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1939 წლის 11 დეკემბერი/ა. ცაგარელი/"რაც გინახავს" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლის 29 იანვარი/პ.კაკაბაძე/"ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1940 წლის 23 მარტი/მიქავა/"ცხოვრების ფერადები" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლის 5 ივნისი/მ.მიქელაძე/"უჩინარი ბავშვი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1940 წლის 6 მაისი /ა,ოსტროვსკი/ "უდანაშაულო დამნაშავე" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 14 სექტემბერი/ვ.შალიკაშვილი/"უნიადაგონი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1940 წლის 23 ნოემბერი/ა.წერეთელი/"პატარა კახი" - რეჟ. შ. ხომერიკი
 • 1940 წლის 19 ნოემბერი/კოლიჩენკო/"აყვავებული ბაღი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1940 წლის 7 დეკემბერი/ნაიდიროვი/"ვანი უშინის სახლი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის29 თებერვალი/ა.ესენოვა/"შემშათ" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 15 მარტი/ა.შერვაშიძე/"მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 19 აპრილი/გეგრელი/"ჩემი შვილი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლის 1 იმაისი/რამიშვილი/"სტუმარ მასპინძლობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 31 მაისი/გუცკოვი/"ურიელაკოსტა" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 17 სექტემბერი/ფინიდაგუსი/"ბერლინის გასაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1941 წლის 18 ოქტომბერი/რუნშტეინი/"გაგრძელება იქნება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1941 წლის15 ნოემბერი/ტრენიევი/"ლოუბოვიაროვაი" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1941 წლის 13 დეკემბერი/კ.ბუაჩიძე/"მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 14 თებერვალი/ნეგიროვი/"იაროსლავირეკი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1942 წლის18 მარტი/დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. ვ. ჩომახიძე
 • 1942 წლის21 იმაისი/ა.შერვაშიძე/"გენერალი ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 21 ოქტომბერი/ვ.როკი/"ინჟინერი სერგეევი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის22 ნოემბერი/იალუნერი/"ძველ აგარაკზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1942 წლის 12 დეკემბერი/ჰაჯიბეკოვი/"არშინ-მალ-ალან" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლის 8 აპრილი/ჟეშევსკი/"ოლეკ ოდუნდიჩი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლის 8 აპრილი/სიმონოვი/"მელოდე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 5 აგვისტო/სობკო/"საგუშაგოზე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 7 სექტემბერი"სიკვდილთან თამაში" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 8 ოქტომბერი/გ.მდივანი/"პარტიზანები" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1943 წლის 29 ოქტომბერი/ა.სუმბათაშვილი/"ღალატი" - რეჟ. მურღულია
 • 1943 წლის 31 დეკემბერი/გ.ქორელი/"მარტი ტანკა სიგარეტი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1943 წლის 25 დეკემბერი/გ.ჯაფარიძე/"ჟამთა ბერის ასული" - რეჟ. მურღულია
 • 1944 წლის 30 ივნისი/ოსტროვს/"უდანაშაულო დამნაშავენი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 18 ნოემბერი/კლდიაშვილი/"ირმის ხევი" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1944 წლის 28 დეკემბერი/დ.კლდიაშვილი/"ირინეს ბედნიერება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის 15 მარტი/ვ. ვშაველა/"მოკვეთილი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის 18 მაისი/ცაგარელი/"ხანუმა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის26 მაისი/კ.გოლდონი/"ორი ბატონის მსახური" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 20 ივლისი/ლ. გოთუა/"სიცოცხლის ძალა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის27 ივლისი/სოფოკლე/"მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1945 წლის 7 ნოემბერი/კანდელაკი/"ბაბუა თევდორე" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1945 წლის 7 დეკემბერი/ოსტროვსკი/"შემოსავლიანი ადგილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1945 წლის 30 დეკემბერი/ვ. გაბესკერია/"მარტოხელა" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1946 წლის 1 თებერვალი/გ.ქელბაქიანი/"შესაფერი ჯილდო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1946 წლის 30 მარტი/მეიო, ენეკენი/"ბიჭუნა" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლის 7 ნოემბერი/კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქონწინება" - რეჟ. გ. მრავლაძე
 • 1946 წლის29 დეკემბერი/მალიუგინი/"ძველი მეგობრები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის25 იანვარი/გარსიალორკა/"სისხლიანი ქორწილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის28 თებერვალი/ლავრენიევი/"მეზღვაურები" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1947 წლის 14 ივნისი/სიმონოვი/"რუსეთის საკითხი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1947 წლის28 ივნისი/მოსაშვილი/"სადგურის დიასახლისი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის 4 ოქტომბერი/დ.ანთაძე/"უბრალო ადამიანები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1947 წლის 27 დეკემბერი/ადიუსი/"ღრმა ფესვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის30 იანვარი/ვ.კანდელაკი"რევაზ პირველი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 7 აპრილი/ვ.დარასელია/"გამახარე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 5 მაისი/კოტაევი/"დასვენების დღე" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 29 ივნისი/საევი/"ტაიმერი ვეძახით" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1948 წლის 30 ოქტომბერი/დოლონაძე/"მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 30 ნოემბერი/ა.ცაგარელი/"რაც გინახავს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1948 წლის 7 დეკემბერი/გ.მდივანი/"შევარდენი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1948 წლის25 დეკემბერი/შატბერაშვილი/"რკინის პერანგი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის14 იავნარი/სოფრონოვი/"მოსკოვური ხასიათი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლის 9 მარტი/ს.მთვარაძე/"სურამის ციხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 23 აპრილი/სოფრონოვი/"ერთ ქალაქში" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლის 15 მაისი/ა.ლორია/"მეგობრობა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 27 ივლისი/ცენტერაძე/"მამელუქი" - რეჟ. გ. ღვინიაშვილი
 • 1949 წლის 7 ნოემბერი/მოსაშვილი/"ჩაძირული ქვები" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1949 წლის 3 დეკემბერი/ნაკაშიძე/"ვინ არის დამნაშავე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1949 წლის 22 დეკემბერი/სალუქვაძე/"დიადი გზა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის 11 თებერვალი/შ.დადიანი/"ნინოშვილის გურია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის11 თებერვალი/შ.დადიანი/"ნაპერწკალთან" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 7 მაისი/შანშიაშვილი/"იმერეთის რამეები" - რეჟ. ს.ვაჩნაძე
 • 1950 წლის10 ივნისი/მაკლიარცი/"სახიფათო გზაჯვარედინი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 22 ივლისი/მერიდანი/"ცელქი ბაღები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის14 აგვისტო/მოსაშვილი/"მისი ვარსკვლავი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1950 წლის 18 ნოემბერი/კ.ბუაჩიძე/"ფაქიზი განცდები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1950 წლის23 დეკემბერი/ი.პოპოვი/"ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის2 იმაისი/ლ.ტოლსტოი/"ცოცხალი ლეში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის26 იმაისი/ვ.დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 10 ნოემბერი/აფშილავა/"ჩვენთან მთებში" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1951 წლის 29 დეკემბერი/დადიანი/"გუშინდელნი" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 10 სექტემბერი/ი.ვაკელი/"რვალი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1952 წლის 19 აპრილი/დადიანი/"ნაპერწლიდან" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 23 მაისი/შანშიაშვილი/"ხევისბერი გოჩა" - რეჟ. ვ. ყუშიტაშვილი
 • 1952 წლის 8 ივლისი/ჩიტაიშვილი/"მირანგულა" - რეჟ. ნ. დეისაძე
 • 1952 წლის 28 ივლისი/ლავრენიევი/"რღვევა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლის 7 ნოემბერი/ბარიანოვი/"იმათ მხარეში" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1952 წლის 12 დეკემბერი/შერვაშიძე/"ბაგრატიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 12 თებერვალი/კანდელაკი/"გარდატეხის გაზაფხული" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 17 ოქტომბერი/ვასილევი/"ამქვეყნიური სამოთხე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1953 წლის 18 სექტემბერი/ფაიკო/"თავისუფლების გზა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 30 აპრილი/ბუაჩიძე/"მკაცრი ქალიშვილები" - რეჟ. მ. ჩარკვიანი
 • 1953 წლის 29 მაისი/გორკი/"ვასა უელეჟნოვა" - რეჟ. შ. ბასიაშვილი
 • 1953 წლის 25 ნოემბერი/კანდელაკი/"სარეველა" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1953 წლის 26 დეკემბერი/ოსტროვს./"დაგვიანებული სიყვარული" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1954 წლის19 თებერვალი/ა.წერეთელი/"პატარა კახი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლის 27 თებერვალი/კანდელაკი/"ორი სპეციალისტი" - რეჟ. შ. მესხი
 • 1954 წლის 1 მაისი/ჰიქმეთი/"ლეგენდა სიყვარულზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1954 წლის 14 ივლისი/ბერძენიშვილი/"დიდი ბაღი" - რეჟ. ც. პეტუაშვილი
 • 1954 წლის 13 ოქტომბერი"ოქროს სამაჯურები" - რეჟ. ზ. ღლონტი
 • 1954 წლის 30 დეკემბერი/ჯაკომეტი/"დამნაშავის ოჯახი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლის 22 თებერვალი/ლორია/"დინარა" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლის 27 აპრილი/კანდელაკი/"მაია წყნეთელი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 მაისი/შ.ინასარიძე/"მამის მკვლელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1955 წლის 3 სექტემბერი/ვაკელი/"აპრაკუნე" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 8 სექტემბერი/ა. შტეინი/"პერსონალური საქმე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1955 წლის10 ოქტომბერი/ბერძენიშვილი/"ოთარაანთ ქვრივი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1955 წლის 4 დეკემბერი/კერშონი/"ორი ობოლი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1955 წლის 30 დეკემბერი/კლდიაშვილი/"დაბრუნება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1956 წლის 7 იანვარი/ა.შერვაშიძე/"პროვინციელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 28 იანვარი/ივანიშვილი/"ვიღაცამ დარეკა" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლის 28 აპრილი/ჩიტაიშვილი/"ძველ უბანში" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1956 წლის 8 სექტემბერი/ა.შტეინი/"პერსონალური საქმე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1956 წლის 27 დეკემბერი/შექსპირი/"ჰამლეტი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1957 წლის2 მარტი/კარნელი/"სიდი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 1 მაისი/პეჩურინი/"მალხაზი და ვარსკვლავები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლის 12 ივლისი/ივანიშვილი/"გზებბი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 7 ნოემბერი/ბერძენიშვილი/"დაჭრილი არწივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1957 წლის 7 ნოემბერი/კანდელაკი/"ოქროს საწმისი" - რეჟ. გრ. ლაღიძე
 • 1957 წლის 31 დეკემბერი/დევაძე/"მეუღლენი" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1958 წლის 28 მარტი/კაჭკაჭიშვილი/"ამბავი ორი ბიჭისა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის27 ივლისი/კატაევი/"წრის კვადრატურა" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1958 წლის 7 სექტემბერი/ფ.ხალვაში/"სისხლიანი ქვები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1958 წლის 21 ოქტომბერი/ა.ჩხაიძე/"გზაჯვარედინთან" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 16 იანვარი/ცაგარელი/"ციმბირელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 7 თებერვალი/შ.ინასარიძე/"სიხარულისძიებაში" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლის 5 მარტი/დიხოვიჩი/"ორასი ათასი" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 14 მარტი/კაკაბაძე/"კოლმეურნის ქორწინება" - რეჟ. გ. გრავლაძე
 • 1959 წლის 26 ივნისი/პ.ლორი/"მევლუდი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1959 წლის 5 სექტემბერი/შაროგრადსკი/"ერთხელ გაზაფხულზე" - რეჟ. ნ. გაჩავა
 • 1959 წლის 12 დეკემბერი/შექსპირი/"ოტელო" - რეჟ. ტაბლიაშვილი
 • 1960წლის 23 მაისი /პრისტლი/ „განძი“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1960 წლის 6 ივნისი/ლომინაძე/"თავდასხმა ღამით" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 11 ივნისი/მრევლიშვილი/"ზვავი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1960 წლის 6ივლისი/შერვაშიძე/"სიმღერა შევარდენზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 25 სექტემბერი/პოპოუტი/"როცა ასეთი სიყვარულია" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლის 4 ნოემბერი/ა.წერეთელი/"კინტო" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1960 წლის 3 დეკემბერი/დუმბაძე/"მე ბებიკო ილიკო და ილარიონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1960 წლის 3 დეკემბერი/რანეტი/"გზა აბნეული შვილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლის 28 მარტი/შერვაშიძე/"მზე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 23 აპრილი/გაოიუ/"ტაიფუნი" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლის 2 ივნისი/ცაგარელი/"ხანუმა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 17 ივნისი/ფ.ხალვაში/"ვაზისტირილი" - რეჟ. შატბერაშვილი
 • 1961 წლის 5 სექტემბერი/ზორინი/"ფეხბურთელები" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1961 წლის 21 ოქტომბერი/სიმონოვი/"მეოთხე" - რეჟ. მ. ხინიკაძე
 • 1961 წლის 28 ოქტომბერი/კანდელაკი/"ამაღლებული სოფელი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1961 წლის 20 დეკემბერი/სუნდუკიანი/"პეპო" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1962 წლის28 აპრილი/კაკაბაძე/"ყვარყვარე თუთაბერი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლის 1 სექტემბერი/კლდიაშვილი/"დარისპანის გასაჭირი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლის 4 ნოემბერი/პლეტჩერი/"მომრჯულებლის მომრჯულებელი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1962 წლის 24 ნოემბერი/პერალისი/"ბაბთიანი გოგონა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1962 წლის 23 დეკემბერი/ნახუცრიშვილი/"გლახის ნაამბობი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1963 წლის 2 მარტი/აფშილავა/"ადამიანი დაბრუნდა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1963 წლის21 მარტი/კოკტო/"წამოუდგენელი მშობლები" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის23 ნოემბერი/ა.სამსონია/"ჩემი შვილისი მონი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1963 წლის 26 აპრილი/სოფოკლე/"მეფე ოიდიპოსი" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1964 წელი/ვიტლლინგერი/"ვარსკვლავიდან ჩამოფრენილი კაცი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის 14 მარტი/სალუქვაძე/"მინდია" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 30 აპრილი/პრათასი/"საჭიროა მატყუარა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 6 ივნისი/კოსტავა/"ჯარისკაცისქვრივი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1964 წლის27 ივნისი/აბშილავა/"განთიადის დედოფალი" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის28 ნოემბერი/შერვაშიძე/"მღერის ჰავანა" - რეჟ. გ. ჟორდანია
 • 1964 წლის 26 დეკემბერი/გილიერმო/"მელა და ყურძენი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლის 4 აპრილი/ნახუცრიშვილი/"ნაცარქექია" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 29აპრილი/ბუაჩიძე/"ეზოში ავი ძაღლია" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1965 წლის 9 დეკემბერი/მორეტო/"ცოცხალი პორტრეტი" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1965 წლის 10 ოქტომბერი /რაძინსკი/ „კიდევ ერთხელ სიყვარულძე“ –რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1966 წლის 8 ივნისი/ა.სამსონია/"ზღვა და სიყვარული" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 29 სექტემბერი/ფ.ხალვაში/"გადარჩენილი უკვდავება" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1966 წლის 30 ივნისი/შ.როყვა/"დედა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1966 წლის 28 დეკემბერი/სვაიდი/"სახლი ზღვის პირას" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 17 მარტი/ბუაჩიძე/"პლატონი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლის 1 ივნისი/ა.ჩხაიძის/"სიბრძნე სიცრუისა" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1967 წლის 15 ივლისი/სამსონია/"ძველი ქოლგა" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1967 წლის 23 ნოემბერი/ა.გეწაძე/"წმინდანები ჯოჯოხეთში" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლის 31 იანვარი  /მოლიერი/  „ძალათ ექიმი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1968 წლის 1 თებერვალი/ლერმონტოვი/"ესპანელები" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის20 ივნისი/პეიჩოვი/"ყოველ შემოდგომის საღამოს" - რეჟ. თ. აბაშიძე
 • 1968 წლის 5 ივლისი/გეწაძე/"ყარამან ყანთელაძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1968 წლის 28 დეკემბერი/ოსტროვსკი/"უმზითვო" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1969 წლის 19 ივლისი/სოფოკლე/"ანტიგონე" - რეჟ. ა. ჩხარტიშვილი
 • 1969 წლის 25 მაისი  /ა. ჩხაიძე/   „ხიდი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1969 წლის 1 ნოემბერი /ვ.შაველა/ „ალუდა ქეთელაური“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 1 იანვარი/დარასელი/"კიკვიძე" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1970 წლის  3 აპრილი  /ბაიჯიევი/  „დუელი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1970 წლის 5 მარტი  /კანდელაკი/  „დრო 24 საათი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 10 ივნისი  /ნ. დუმბაძე/  „ნუ გეშინია დედა“  –რჟ. გ. ლორთქიფანიძე
 • 1970 წლის 17 ივნისი  /შექსპირი/  „მეთორმეთე ღამე“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1970 წლის 16 ივლისი  /მიტრონოვი/  „გაძარცვა შუაღამისას“ – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 11 დეკემბერი/სამსონია/"ვაჩე ვაჩეიშვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1971 წლის 26 აპრილი   /ლორთქიფანიძე/  „განთიადი ხევში“  –რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის  12 ივნისი  / ფანჯიკიძე /  „მეშვიდე  ცა“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 30 ივნისი  /იოსელიანი/  „6 შინაბერა და 1 მამაკაცი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1971 წლის 31 დეკემბერი / იდმატოვი /  „ჩემი წითელი თავსაფრიანი ჩინარი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1971 წლის 10 ნოემბერი  /მიტროფანოვი/„მკვლელობა სადგურზე“ –  რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 18 მარტი/დელმარი/"დაუთმეადვილი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1872 წლის 23 თებერვალი  /შ. როყვა/  „ლაპარაკობს მოსკოვი“  –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1972 წლის 8 ივნისი  /გოგოლი/  „რევიზორი“  – რეჟ. გ. ქავთარაძე
 • 1972 წლის 23 ნოემბერი  /ბარათაშვილი/ „დაუმთავრებელი ძიება ანუ კოტე მარჯანიშვილის 4 დღე“  – რეჟ. იონათამიშვილი
 • 1973 წლის 7 თებერვალი/კანდელაკი/"გაუმარჯოს სიცოცხლეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წელი/შერვაშიძე/"მზეს" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1973 წლის 22 აპრილი /ჟერის/  „მეექვსე სართული“  – რჟ. ლ. მირცხულავა
 • 1973 წლის 2 ივნისი  /ხუხაშვილი/  „მოსამართლე“ – რეჟ. ვ. ნოკოლაძე
 • 1973 წელი 18დეკემბერი /დ.კლდიაშვილი/  „დარისპანის გასაჭირი“  – რეჟ. ვ.ნიკოლაძე
 • 1973 წლის 29 სექტემბერი  /ნ. დუმბაძე/  „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“ – გ. ლორთქიფანიძე
 • 1973 წლის 10 მარტი  /ალი სამსონია/  „მონაწილე ვარ მწუხარების“ –  რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1973 წელი 29 დეკემბერი / სტროინოვი/  „ოსტატები“  – რეჟ. კალუტოვი
 • 1973 წლის 30 დეკემბერი  /შ. დადიანი/  „გუშინდელნი“  – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 28 მაისი  /გეწაძე/  „გზა, ყარამანს ცოლი მოყავს“ – რეჟ. ვ. ნიკოლაძე
 • 1974 წლის 11 ივნისი/დევიძე/"ჩვენ ყველანი" - რეჟ. შ. ინასარიძე
 • 1974 წლის 23 თებერვალი  / ფანჯიკიძე/  „თვალი პატიოსანი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 26 ოქტომბერი  / პაშეკი /  „ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიტი“  – რეჟ. ე. ჩაიძე
 • 1974 წლის 21 ნოემბერი  /ზურაბოვი/  „ლიკა“  – რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1974 წელი 16 მარტი / ლ. თაბუკაშვილი/  –  „ჭრილობა“  –  რეჟ. დ. ხინიკაძე
 • 1975 წლის  9 მაისი  /შერვაშიძე/  „სიმღერა შევარდენზე“  – რეჟ.
 • 1975  წლის  22 ნოემბერი 
 • 1976  წლის  22 ნოემბერი 
 • 1977  წლის  22 ნოემბერი 
 • 1978  წლის  22 ნოემბერი