პარტნიორები

  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
  • ბათუმის მერია
  • აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი
  • აჭარის ტელევიზია
  • გაზეთი
  • აჭარის რადიო
  • ბათუმის საზღვაო ნავსადგური
  • ბათუმის ცენტრალი
  • ბათუმის ავტოტრანსპორტი
  • ფონდი