პარტნიორები

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 • ბათუმის მერია
 • აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი
 • აჭარის ტელევიზია
 • გაზეთი
 • აჭარის რადიო
 • ბათუმის საზღვაო ნავსადგური
 • ბათუმის ცენტრალი
 • ბათუმის ავტოტრანსპორტი
 • ფონდი
 • ბათუმი TV