თენგიზ სურმანიძე

პოზიცია: კომერციული დარგის მენეჯერი