რეზო კახიძე

პოზიცია: სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტი